Houtwerk / beschoeiing

Wij plaatsen beschoeiing ter bescherming van tuinen langs het water en als versterking van de oevers van sloten en vijvers.
Zo heeft u geen nadelig effect meer van een aflopende oever.

Wij plaatsen beschoeiing ter bescherming van tuinen langs het water en als versterking van de oevers van sloten en vijvers.
Zo heeft u geen nadelig effect meer van een aflopende oever.

beschoeiing bij sloot

Wat is een beschoeiing?

Een beschoeiing is een bescherming tegen afkalving of het instorten van grond. Een voordeel daarbij is dat uw tuin niet hoeft te eindigen in een talud (een gebied dat afloopt naar het water). Door het plaatsen van een beschoeiing of een damwand wordt uw tuin beduidend groter; de tuin blijft dan op niveau tot aan de kering. Dat kan u dus vele vierkante meters extra tuin opleveren. Om niveauverschillen in de tuin op te vangen kunnen een damwand, gemetselde muurtjes of betonelementen uitkomst bieden.

Welk materiaal kan het beste voor beschoeiingen worden gebruikt?

Wij werken in principe met gecertificeerd hardhout. Een beschoeiing wordt vanaf de waterkant aangelegd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van delen die bestaan uit ruwe planken. Deze delen worden op in de grond geslagen palen bevestigd en gekoppeld. Als een beschoeiing vanuit de tuin zichtbaar is kan het soms fraaier zijn om een damwand te plaatsen bijvoorbeeld om de grond van uw tuin te keren c.q. tegen te houden. Een damwand aan de waterzijde is noodzakelijk als er een groot hoogteverschil is tussen het land (uw tuin) en het waterniveau.

Grondwerk beschoeiing hovenier
aanleg beschoeiing stijger sloot

Een beschoeiing of damwand aanbrengen is vakwerk

Op de eerste plaats krijgt u van ons een gedegen advies, zodat u weet wat de beste oplossing is. Daarbij hoort uiteraard een opgave van de kosten en niet onbelangrijk een toelichting op onze werkwijze. Een beschoeiing of damwand aanbrengen is niet per definitie gekoppeld aan een nieuwe tuin. Wij plaatsen ook beschoeiingen en damwanden bij bestaande situaties of als er vervanging nodig is.