Grondwerk

Grondwerk als basis voor een goede fundering, het verbeteren van de bodemstructuur, het verwijderen van onkruid, het optimaliseren van de drainage, het verhogen van het organische stofgehalte en het verbeteren van de opname van voedingsstoffen, waardoor je tuin gezonder, mooier en productiever wordt.

Grondwerk als basis voor een goede fundering, het verbeteren van de bodemstructuur, het verwijderen van onkruid, het optimaliseren van de drainage, het verhogen van het organische stofgehalte en het verbeteren van de opname van voedingsstoffen, waardoor je tuin gezonder, mooier en productiever wordt.

Grondwerk aardelevering

Gedegen grondwerk vormt de basis

Er zijn een aantal voorafgaande werkzaamheden, die wij vakkundig en met professioneel materiaal zullen uitvoeren. Deze werkzaamheden zijn uiteraard per tuinontwerp verschillend. In ieder geval dienen wij te zorgen dat er een goede bodemstructuur ontstaat. Dat is een voorwaarde voor een succesvolle plantengroei. Tevens kan daardoor het hemelwater vlot wegzinken. Waar nodig zorgen wij voor extra afvoercapaciteit. Om de volgende redenen kan het nodig zijn om grond af te graven en af te voeren:

  • De bestaande grond is schraal en niet meer te verbeteren.
  • De grond zit vol met wortelresten.
  • Het woekerende Zevenblad laat zich niet meer verwijderen.
  • De grond is teveel vermengd met zand, kiezels of puin.

Een modern machinepark voor grondwerk

Hoveniersbedrijf Jelle Huiberts beschikt over een modern machinepark voor o.a. graafwerkzaamheden, grasverwijdering, uitgraven van restanten en grondverplaatsing.

Waar afvoer nodig is kan aanvoer niet ontbreken. Wij zorgen dat de juiste hoeveelheid aarde en zand wordt aangevoerd. Dat laatste voor het aanleggen van de ondergrond voor de gekozen bestrating. Is dat alles gebeurd, dan gaan we aan de slag om het tuinontwerp uit te voeren zodat u na afloop van de werkzaamheden met voldoening naar de tuin kunt kijken en er in kan vertoeven.